+421 903 129 643 info@sethal.sk

Selektívne laserové spekanie (SLS)

Selektívne laserové spekanie je aditívna výrobná technika, ktorá používa laser ako zdroj energie pre spekanie práškového materiálu. Laser selektívne spája práškový materiál skenovaním prierezu vygenerovaného z 3D dát na povrchu lôžka s práškom. Potom, čo je každý prierez naskenovaný, lôžko s práškom sa zníži o hrúbku jednej vrstvy, nanesie sa nová vrstva materiálu, tento proces sa opakuje až pokým nie je diel hotový. Na rozdiel od niektorých iných aditívnych výrobných techník, ako je napr. stereolitografia (SLA) a fused deposition modelling (FDM), ktoré si často vyžadujú podpornú štruktúru pre výrobu konštrukcie s prevismi, SLS takúto podporu nevyžaduje, pretože vyrábaný diel je obklopený nespečením práškom, čo umožňuje konštruovať takmer nemožné geometrické tvary.

Materiály:
  • PA 2200
  • PA 3200
  • Alumide
  • Carbonmide
  • PA 2210 FR
  • PA 2200 HD
  • SETHAL - VÁŠ PARTNER PRE 3D TLAČ, © Sethal, 2015