+421 903 129 643 info@sethal.sk

Technológia

Technológia

Čo je to 3D tlač?

3D tlač alebo aditívna výroba je spôsob výroby trojrozmerných pevných predmetov z digitálneho súboru. Vytvorenie 3D tlačeného objektu sa vykonáva pomocou aditívnych procesov. V aditívnom výrobnom procese je objekt vytváraný nanášaním materiálu v po sebe nasledujúcich vrstvách, kým nie je vytvorený celý objekt.

Ako 3D tlač funguje?

Všetko to začína vytvorením virtuálneho dizajnu objektu, ktorý chcete zhotoviť. Tento virtuálny dizajn je vytvorení v CAD (Computer Aided Design) súbore pomocou 3D modelovacieho softvéru (pre vytvorenie úplne nového objektu), alebo pomocou 3D skenera (zdigitalizovanie existujúceho objektu). Skener vytvorí 3D digitálnu kópiu objektu a vloží ju do 3D modelovacieho softvéru.
    
Ak chcete pripraviť digitálny 3D model vytvorení v 3D modelovacom softvéri pre tlač, softvér rozvrství konečný model do stoviek až tisícou vodorovných vrstiev. Po nahratí takto pripraveného súboru do 3D tlačiarne, vytvorí tlačiareň požadovaný objekt vrstvu po vrstve. 3D tlačiareň číta každú vrstvu (alebo 2D obrázok), a pokračuje vo vytváraní objektu spájaním vrstiev dokopy bez známok viditeľného vrstvenia, čoho výsledkom je jediný 3D rozmerný objekt.

Využitie 3D tlače

V súčasnosti je využitie 3D tlače uplatňované v rôznych odvetviach ako je automobilový a letecký priemysel, strojárstvo, zbrojársky a obranný priemysel, architektúra, veda, medicína, umenie, ale aj zábavný a filmový priemysel. SETHAL sa zameriava na využitie 3D technológie v priemysle, na rapid-prototyping, rapid production a sériovú výrobu na mieru.