+421 903 129 643 info@sethal.sk

Vízia

Vízia

Sme presvedčení o tom, že mať úspech znamená mať víziu, mať myslenie zajtrajška, vidieť do budúcnosti. Myslíme si, že blízka budúcnosť priemyselnej výroby je v implementovaní aditívnej technológie do súčasných výrobných procesov, postupom času a napredovaním technológií príde k úplnému nahradeniu súčasných výrobných procesov práve aditívnou výrobou.
    
Pravidelným investovaním do inovatívnych technológií z oblasti 3D a udržaním trvalého rozvoja spoločnosti chceme do politiky spoločnosti zakomponovať myšlienku „Inovácia predurčuje úspech“. Aby bolo možné udržať rozvoj spoločnosti ako takej, je žiaduce mať k dispozícii odborníkov a kvalitnú pracovnú silu. Preto sme sa rozhodli, že budeme udržiavať a vytvárať priateľské vzťahy s univerzitami.
    
Byť spoľahlivým obchodným partnerom považujeme za kľúčový faktor, ktorý naplní víziu spoločnosti. Pod spoľahlivosťou si predstavujeme individuálny prístup, optimálne riešenie, snahu a ochotu splniť priania zákazníkov k ich maximálnej spokojnosti.