+421 903 129 643 info@sethal.sk

Rapid production

Rapid production
Široké spektrum high-end výrobných systémov umožňuje výrobu pomocou 3D tlače, ktorá je nákladovo konkurencieschopná so značnou úsporou času. Pošlite nám svoje CAD dáta ešte dnes, aby ste zistili či je digitálna produkcia pre Vás vhodným riešením.

Rapid production, tiež známy ako aditívna produkcia, má dve hlavné výhody. Umožňuje produktovým manažérom preklenúť priepasť medzi výrobou prototypu a samotnou produkciou, kde vzniká potreba rýchlejšieho uvedenia na trh. Produkciou na 3D tlačiarňach dochádza k úspore času a úspore investícií do nástrojov obvykle vo výrobných množstvách do 1000ks.

Hlavné výhody rapid production

  • preklenutie priepasti medzi výrobou prototypu a produkciou
  • nulové náklady na nástroje
  • JIT (just-in-time) distribúcia
  • skladovanie a náklady s ním spojené
  • zmeny na dizajne uskutočniteľné za behu, bez nutnosti prerobenia nástrojov
  • rozsiahlejší marketingový prieskum na cieľovej skupine, vylepšenie produktu
  • zabezpečenie odbytu, pred spustením samotnej produkcie


  • Avšak je dôležité zobrať do úvahy viacero aspektov, ako je veľkosť, zložitosť a objem produkcie pred rozhodnutím o vhodnosti aditívnej produkcie.

SETHAL - VÁŠ PARTNER PRE 3D TLAČ, © Sethal, 2015