+421 903 129 643 info@sethal.sk

Pieskové formy a jadrá

Pieskové formy a jadrá
Poskytujeme 3D tlač komplexných pieskových foriem a jadier priamo z Vašich CAD dát. Táto metóda ponúka výrobu tvarovo náročných objektov.

Zaobchádzanie s vytlačenými formami je rovnaké ako s formami vyrobenými tradičnými metódami. Výrobný proces za pomoci 3D tlače umožňuje časovo a nákladovo efektívnu výrobu pri dosiahnutí vysokého stupňa precíznosti. Zákazníci si môžu vybrať z viacerých druhov piesku vhodných pre konkrétne riešenia. Pieskové jadrá sú vhodné na kombináciu s modelovými zariadeniami.

Dnes je 3D tlač používaná v bežnej výrobe a ďalších situáciách kde je dopyt po rýchlej a efektívnej výrobe pieskových foriem pre rôzne priemyselné odvetvia.

Výhody pieskových foriem

  • Extrémne rozmery - rozmer jednej časti formy až 4 x 2 x 1m pre skrátenie času post – proccesingu
  • Materiály používané zlievarňami - piesky a spojivá typicky používané zlievarňami
  • Liatie do piesku - odlievané kovy, ako hliník, horčík, liatina a oceľ
  • Vysoká výrobná kapacita - výroba hotových komponentov v priebehu 5 pracovných dní
  • Kvalitný povrch a ucelenosť kontúr - dôraz na detail (true-to-detail) a neobmedzená tvarová zložitosť
  • Zložitosť - nie je potrebné dávať pozor na protiúkosy
  • Nákladovo efektívne - rýchla a efektívna výroba foriem bez nutnosti výroby komplikovaného a drahé formovacieho vybavenia
  • Možnosť kombinácie - 3D tlačené komplexné jadrá môžu byť kombinované s pieskovými formami vyrobenými tradičnými metódami
  • Ľahké odstraňovanie jadier po odliati - ľahšie odplyňovanie vzhľadom k nízkemu obsahu spojiva v jadrách
  • Optimalizácia nástrojov - optimalizujte vaše nástroje pomocou testov s 3D tlačenými formami