+421 903 129 643 info@sethal.sk

Modely pre presné odlievanie

Modely pre presné odlievanie
Poskytujeme tlač plastových modelov na základe Vašich CAD dát. Ide o výrobu modelov určených pre presné odlievanie rýchlo, nákladovo efektívne a s dôrazom na precíznosť. PMMA (polymetylmetakrylát, syntetický polymér) modely, ktoré sú vyrábané rýchlo a s vysokou presnosťou, nahrádzajú voskové modely.

Nie sú potrebné nástroje - digitálna 3D tlač prebieha na základe CAD dát a tento proces môže byť opakovaný bez ohľadu na tvarovú náročnosť modelu. Dizajn sa dokonca môže vylepšiť bez ohľadu na súčasné výrobné metódy. Zmeny môžu byť implementované jednoducho pri zmene 3D modelu.

Táto inovatívna technológia 3D tlače poskytuje výrobu tvarovo náročných dielov s vysokou kvalitou povrchu a skvelou presnosťou. Výsledok použitia tohto organického materiálu je nízky obsah popolu a nulová rozpínavosť modelov. Má perfektné vlastnosti pri vyhorení a preto je veľmi vhodný pre presné odlievanie. V niektorých prípadoch ideálny a lacnejší variant laserového spekania kovu.

Výhody PMMA modelov

  • 3D tlač priamo z CAD dát - k výrobe modelu sú potrebné iba CAD dáta
  • Akákoľvek úroveň zložitosti - 3D modely môžu mať previsy
  • Extrémne veľkosti - modely môžu mať veľkosť až 1060 x 600 x 500 mm
  • Zmršťovanie modelov pri vypaľovaní - žiadne deformácie a praskliny na škrupine, ani pri tenkých vrstvách
  • Jednoduché spracovanie - rovnaké ako pri voskových modeloch
  • Pekné odliatky - obsah zvyškového popola PMMA modelu je prakticky nulový
  • Vysoká presnosť a dôraz na detail - hrúbka vrstvy 80 µm a rozlíšenie tlače 600 dpi
  • Tlač pri izbovej teplote - žiadne narušenie pozdĺž osi Z, ani pri veľkých modeloch
  • Nákladovo efektívne - efektívna výroba funkčných komponentov, návrh vzoriek alebo presné odlievanie modelov, znížené potrebné opracovanie za pomoci správne zvolených vtokových sústav
  • Geometrické zmeny - možnosť úpravy modelov počas tlače použitím nových CAD dát